Підготовка дитини до школиЦентр розвитку дитини на Позняках "MarySof" пропонує заняття підготовки дітей до школи, які проходять в просторих класах, з використанням великої кількості дидактичних матеріалів та технічних засобів навчання.

Ідучи до школи, дитина, окрім бажання вчитися, повинна також уміти зосереджувати увагу впродовж тривалого часу, аналізувати та запам’ятовувати пропонований матеріал. Усі ці якості необхідно формувати у дитини заздалегідь, до вступу до школи.

Заняття в центрі проходять за навчальною програмою, яка є соціальним запитом батьків та школи. Інтелектуальна готовність дитини (поряд з емоційною, психологічною готовністю) є пріоритетною для успішного навчання в школі, успішної взаємодії з однолітками і дорослими, навколишнім світом.

Розвиток логічного мислення є одним з основних завдань і ставить на меті формування потреби дитини в пізнанні, що є необхідною умовою повноцінного розвитку дитини і відіграє неоціненну роль у формуванні дитячої особистості.

Мета занять: розвиток пізнавальних здібностей дітей, інтелекту, логіки, пам’яті, уваги, творчості у вирішенні поставлених завдань, розвиток мовленнєвої діяльності, формування ключової комунікативної компетентності дітей, пізнання навколишнього світу.

Навчання спрямоване на формування соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний та всебічний розвиток дитини, адаптацію їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально-етичне, естетичне виховання.

Що включає в себе підготовка дітей до школи


Розвиток мовлення та навчання грамоти, швидкочитання

 • Розвиток різних видів мовленнєвої діяльності: уміння слухати, говорити, вільно користуватися мовою в різних ситуаціях спілкування;
 • Збагачення активного словника дітей, за рахунок розширення та уточнення уявлень дітей про навколишній світ у ході читання, розгляд ілюстрацій, бесід та ін;
 • Розвиток фонематичного слуху (вміння виділяти звук з ряду інших);
 • Розвиток фонематичного аналізу (вміння робити звуко-буквений аналіз слів, правильно визначати та давати характеристику звуку);
 • Гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності (слухання-розуміння, говоріння, читання і письма);
 • Підготовка руки до письма (“друкування” букв, слів, речень).Розвиток математичних уявлень та логіки

 • Розвиток математичних уявлень про числа і цифри
 • Знайомство з математичними знаками;
 • Здатність розв’язувати сюжетні задачі, логічно міркувати;
 • Розвиток уваги, спостережливості, пам’яті, логічного мислення;
 • Цілісне сприйняття світу, розуміння ролі математики у пізнанні дійсності;
 • Підготовка руки до письма (“друкування” цифр, малювання, штрихування геометричних форм).Загальнопізнавальний розвиток дитини

 • Знання про природне довкілля та місцевість, де проживає дитина;
 • Знання про явища природи;
 • Знання про представників тваринного та рослинного світу;
 • Уявлення про предметний світ;
 • Уявлення про соціальне середовище.


Швидкочитання

Багато з тих, хто пішов до першого класу нажаль розуміють, що від того наскільки швидко дитина читає та сприймає інформацію залежить результат навчання. Нова методика, в якій використовуються різні засоби стимуляції (зорова, слухова, тактильна) допомагає підвищити швидкість читання до 20% за перший місяць навчання.

Заняття по швидкочитанню складається з таких блоків:

 • зорова гімнастика;
 • артикуляційна гімнастика;
 • вивчення скоромовок для покращення швидкості та чіткості вимови;
 • робота з деформованим текстом;
 • читання на випередження;
 • дикторська промова;
 • вміння нестандартно підходити до проблеми (об’єднання групи предметів за певною ознакою).


Розклад занять

ВІВТОРОК, ЧЕТВЕР

16.00 - 17.00 - швидкочитання
17.00 - 18.00 - підготовка до школи«MarySof» – даруємо свою любов!